Piotr Bąk  – urodzony w 19 maja 1958 r. w Zakopanem. Syn Józefa i Natalii zd.Trzebunia-Niebies.

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, mgr inż. geodeta. Biegły sądowy, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.        

1990 – 1995 radny Rady Gminy Tatrzańskiej,  1995 - 2002 radny Rady Miasta Zakopane,  1995 - 2001 zastępca burmistrza,
2001 - 2006 Burmistrz Miasta Zakopane. Opracował i wdrożył strategię zrównoważonego rozwoju miasta na lata 2004 - 2013.

2010 r. radny Rady Powiatu Tatrzańskiego, od 2014 r. Starosta Tatrzański.

Harcmistrz, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, jeden z współtwórców nurtu niepodległościowego we współczesnym harcerstwie polskim. W 1980 r. współzałożyciel Kręgów im. Andrzeja Małkowskiego. 1984 – 88 członek władz krajowych niejawnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. 1989 – 95 Przewodniczący Zarządu Obwodu Tatrzańskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W latach osiemdziesiątych XX w. organizator i wykonawca akcji przerzutu z Polski na terytorium Czechosłowacji zakazanej literatury religijnej w języku słowackim.

Przewodnik tatrzański III kl. Jeden z inicjatorów transgranicznej współpracy polsko – słowackiej, 1995 – 2007 członek Rady Euroregionu Tatry, 2000 - 2006 wiceprzewodniczący Związku Euroregion Tatry, z ramienia samorządu uczestnik grupy roboczej ds. przejść granicznych i transportu polsko – słowackiej komisji międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej.

1998 – 2007 i ponownie od 2015 r. członek Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2000 - 2007 wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, 2004 - 2009 członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Od 2015 r. w składzie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1993 r. członek zarządu Klubu im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, od  2002 r. prezes Klubu.

Jeden z organizatorów (zagadnienia logistyczne) Pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II  na Podhale i w Tatry 1997 r.                        

Współorganizator wielkich imprez sportowych, min. Zimowej Uniwersjady 2001, Pucharu Świata w skokach narciarskich
(od 2001r. wiceprzewodniczący, 2005 – 2006 przewodniczący komitetu organizacyjnego).

Żona Joanna – nauczycielka. Dzieci: Paweł, Karol i Zuzanka.

Zainteresowania: turystyka górska, narciarstwo, historia (autor publikacji z zakresu historii regionu).

Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi – 11.11.1990 r. Prezydent RP na Uchodźstwie.
Srebrny Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej - 2005 r.

Medal Pro Memoria – 2012 r.
Krzyż Wolności i Solidarności - 2013 r.
Medal Pro Patria - 2015 r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2016 r.